Til forsiden

Søksmålet mot staten

Taket av operaen i Oslo på en sommerdag.Taket av operaen i Oslo på en sommerdag.

Om søksmålet

Stiftelsen Tinius har saksøkt den norske staten for å få testet lovligheten av de nye overvåkingslovene i en domstol. Her har vi samlet informasjon om søksmålet.

"Vi frykter at denne loven uthuler ytringsfriheten og undergraver kildevernet – og derfor vanskeliggjør pressens arbeid"

Ole Jacob Sunde

En uthuling av ytringsfriheten

Stiftelsen Tinius mener at de delene av loven som vil tillate etterretningstjenesten å overvåke store deler av befolkningens daglige bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester, bør domstolsprøves.

Det samme gjelder lovendringen som vil gi PST adgang til å registrere og lagre i inntil 15 år alt hva folk publiserer på internett.

Disse lovendringene utfordrer både personvernet og ytringsfriheten etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Last ned:

Nyheter om søksmålet

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, under pressekonferansen 6. mars 2024.Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, under pressekonferansen 6. mars 2024.

6. mars 2024

Elin Floberghagens uttalelser under pressekonferansen

Her er innlegget fra generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, under pressekonferansen 6. mars 2024.

Styreleder Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, under pressekonferansen 6. mars 2024.Styreleder Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, under pressekonferansen 6. mars 2024.

6. mars 2024

Ole Jacob Sundes uttalelser under pressekonferansen

Her er innlegget fra styreleder Ole Jacob Sunde i Stiftelsen Tinius under pressekonferansen 6. mars 2024.

Stiftelsen TiniusStiftelsen Tinius

6. mars 2024

Pressemelding: Orientering om søksmål om nye overvåkingstiltak

Stiftelsen Tinius har i dag tatt ut søksmål mot Staten v/Forsvarsdepartementet for å få domstolsprøving av Etterretningstjenestens (E-tjenesten) nye overvåkningshjemler.

Styreleder Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, under  pressekonferansen 6. mars 2024.Styreleder Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, under  pressekonferansen 6. mars 2024.

4. mars 2024

PK og åpen orientering om søksmål mot staten for overvåkningslovene

Stiftelsen Tinius inviterer til pressekonferanse og åpen orientering i Pressens hus onsdag 6. mars kl. 14.30 i forbindelse med det varslede søksmålet mot staten for å domstolteste de nye overvåkingslovene.

Fra venstre: Administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, Randi Øgrey, generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening og leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad. Foto: Christine TolpinrudFra venstre: Administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, Randi Øgrey, generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening og leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad. Foto: Christine Tolpinrud

27. september 2023

Presseorganisasjonene partshjelpere i søksmål mot staten

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening går inn som partshjelpere til det varslede søksmålet fra Stiftelsen Tinius.

16. juni 2023

– Et svakt begrunnet forslag

Regjeringen vil endre offentleglova slik at flere dokumenter blir hemmelig for pressen og offentligheten. Stiftelsen Tinius er kritisk til forslaget og mener det er svakt begrunnet.

16. april 2023

Den uoversiktlige overvåkningen

Ytringsfrihet og retten til fortrolig privatliv er rettigheter det er verdt å ta vare på – også i utrygge tider.

24. mars 2023

Stiftelsen Tinius vil ha domstolprøving av nye overvåkingslover

Stiftelsen Tinius vil domstolprøve de delene av loven som vil tillate etterretningstjenesten å overvåke store deler av befolkningens daglige bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester.

Medieomtaler om søksmålet

Meld deg på nyhetsbrevet