Til forsiden

27. september 2023

Presseorganisasjonene partshjelpere i søksmål mot staten

Fra venstre: Administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, Randi Øgrey, generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening og leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad. Foto: Christine TolpinrudFra venstre: Administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, Randi Øgrey, generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening og leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad. Foto: Christine Tolpinrud
Fra venstre: Administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, Randi Øgrey, generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening og leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad. Foto: Christine Tolpinrud

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening går inn som partshjelpere til det varslede søksmålet fra Stiftelsen Tinius.

I vår varslet Stiftelsen Tinius at den vil domstolprøve nye lovbestemmelser som vil tillate etterretningstjenesten og PST å samle inn og overvåke store deler av befolkningens daglige bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Presseorganisasjonene støtter søksmålet og varsler nå at de går inn som partshjelpere.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, viser til at dette er en prinsipiell og viktig sak, ikke bare for pressen, men for hele samfunnet. Presseorganisasjonene er særlig bekymret for medienes mulighet til å gi et tilstrekkelig vern av kilder og mener det er nødvendig å få testet de nye fullmaktene opp mot kildevernet og ytringsfriheten.

- Med en så stor grad av overvåking som det nye lovverket legger opp til, vil kildevernet rammes direkte og indirekte, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening. Hun viser til at det både vil innebære en fare for å avsløre kilder, og at frykten for at dette i seg selv kan ha en nedkjølende effekt på om folk tør ytre seg.

Leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, viser også til den massive informasjonsmengden som nå skal lagre hos norske myndigheter, og at dette kan bidra til at kilder forblir tause.

- Det vil gjøre det vanskeligere for mediene å utføre samfunnsoppdraget sitt, sier Tryggestad.

Adm. direktør i Mediebedriftenes Landsforening, Randi Øgrey, understreker at kildevernet må være absolutt, at MBL derfor mener det er viktig å få en domstolsprøving av de nye overvåkningslovene.

- Med disse nye fullmaktene er vi på vei til et overvåkningssamfunn vi ikke ønsker hvor ytringsfriheten og kildevernet blir satt i spill, uttaler Øgrey.

Flere nyheter

Bilde fra et møte i PFU i mars 2023.Bilde fra et møte i PFU i mars 2023.

7. januar 2024

Takk for etikken

Effekten av et godt presseetisk system kan ikke overvurderes.

Jaan Ivar Semlitsch er nytt styremedlem i Stiftelsen Tinius. Jaan Ivar Semlitsch er nytt styremedlem i Stiftelsen Tinius.

4. januar 2024

Nytt styremedlem i Stiftelsen Tinius

Jaan Ivar Semlitsch er utpekt til nytt styremedlem i Stiftelsen Tinius: – En svært meningsfylt og motiverende oppgave.

Styreleder i Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, og daglig leder Kjersti Løken Stavrum. Foto: Lars RollandStyreleder i Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, og daglig leder Kjersti Løken Stavrum. Foto: Lars Rolland

11. desember 2023

Stiftelsen Tinius vil kjøpe Schibsteds nyhetsmedier

– Stiftelsen Tinius’ oppgave er å forvalte eierskapet til det beste for hele Schibsted. Det teknologiske veiskillet vi står foran krever nye grep, sier styreleder Ole Jacob Sunde i Stiftelsen Tinius.

Elon MuskElon Musk

12. november 2023

Elon Musk: Løs kanon i frontlinjen

Hva kan vi gjøre med Elon Musk?

Se alle nyheter

Meld deg på nyhetsbrevet