Til forsiden

Om oss

"Eierskapet må sikre frihet og uavhengighet for Schibsteds medier."

Tinius Nagell-Erichsen

Tinius Nagell-Erichsen

Stiftelsen Tinius ble etablert av Tinius Nagell-Erichsen gjennom et gavebrev den 8. mai 1996 og har en grunnkapital på 42.862.184 NOK.

Nagell-Erichsen etablerte Blommenholm Industrier i 1992 og overførte sine aksjer i Schibsted til selskapet i 1994. I 2006 ble A-aksjene (stemmeberettigede aksjer) overført fra Blommenholm Industrier til Stiftelsen Tinius. Dette betyr at Stiftelsen Tinius eier alle stemmeberettigede aksjer i Blommenholm Industrier og kontrollerer eierandelen i Schibsted, som holdes av Blommenholm Industrier.

Stiftelsens hovedmål er å arbeide for Schibsteds langsiktige, bærekraftige utvikling, sikre kvalitet og troverdighet i alle sine publikasjoner, og opprettholde frie og uavhengige redaksjoner, som fastsatt i stiftelsens vedtekter.

Når det er nødvendig, skal stiftelsen også arbeide for og subsidiere prosjekter som påvirker de generelle forholdene som er essensielle for å sikre en fri og uavhengig presse.

Schibsted ASAs vedtekter

Endringer i Schibsted ASAs vedtekter krever et flertall på tre fjerdedeler, og i henhold til vedtektene kan ingen aksjeeier eie eller stemme for mer enn 30 prosent av aksjene.

Schibsted ASAs vedtekter sikrer også at viktige beslutninger fattet av konsernets datterselskaper krever støtte fra tre fjerdedeler av stemmene avgitt på Schibsted ASAs generalforsamling.

Meld deg på nyhetsbrevet