Til forsiden

22. mars 2024

Schibsted og Stiftelsen Tinius signerer endelig avtale vedrørende salg av medievirksomheter

Til venstre: Ole Jacob Sunde og Trond Berger som representerer Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier. Til høyre: Rune Bjerke og Kristin Skogen Lund som representerer Schibsted. Foto: Kilian MunchTil venstre: Ole Jacob Sunde og Trond Berger som representerer Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier. Til høyre: Rune Bjerke og Kristin Skogen Lund som representerer Schibsted. Foto: Kilian Munch
Til venstre: Ole Jacob Sunde og Trond Berger som representerer Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier. Til høyre: Rune Bjerke og Kristin Skogen Lund som representerer Schibsted. Foto: Kilian Munch

Schibsted ASA kunngjorde i dag at de har signert en endelig avtale vedrørende salg av sine medievirksomheter til Stiftelsen Tinius gjennom Blommenholm Industrier AS. Avtalen er en viktig milepæl i transformasjonen av dagens Schibsted til to mer fokuserte selskaper: Et medieselskap heleid av Stiftelsen og et børsnotert markedsplasselskap.

Transaksjonen ble først annonsert 11. desember 2023. Som et neste steg etter dagens signering, vil avtalen legges frem til aksjonærgodkjenning på Schibsteds ordinære generalforsamling, planlagt 26. april 2024. Med forbehold om godkjenning, prosessen for å dele virksomhetene samt visse andre vilkår, forventes transaksjonen å bli avsluttet i andre kvartal 2024.

– Vi er veldig glade for å ha oppnådd denne avtalen med Stiftelsen Tinius, som baner vei for en ny og spennende fase i Schibsteds historie. Våre medievirksomheter vil ha enda bedre mulighet til å styrke Schibsteds posisjon som en ledende mediedestinasjon i Norden, samt levere på deres viktige samfunnsrolle. Samtidig gjør vi det mulig for våre markedsplasser å skjerpe fokuset og frigjøre sitt fulle potensial. Alt i alt er dette en transaksjon som vi anser vil skape betydelig verdi for våre aksjonærer og mange andre interessenter, sier Rune Bjerke, nestleder i Schibsteds styret.

Vilkårene i avtalen er stort sett uendret fra den intensjonsavtalen som ble kunngjort i desember, og fastsetter en total transaksjonsverdi på 6,3 milliarder kroner1.

Den totale transaksjonsverdien i avtalen inkluderer at den tidligere kommuniserte inntjeningskomponenten erstattes av et fast forskuddsbeløp2, derfor har den totale transaksjonsverdien økt fra 6,2 milliarder kroner som ble annonsert 11. desember 2023. Les den første børsmeldingen med flere detaljer her.
https://newsweb.oslobors.no/message/606128

Schibsteds styreleder, Karl-Christian Agerup, har ikke deltatt i Schibsteds styrediskusjoner eller beslutninger knyttet til avtalen grunnet sin rolle som varamedlem i Stiftelsen Tinius. Schibsted har innhentet såkalte “fairness opinions” fra Bank of America Europe DAC, Stockholm-filialen («BofA Securities»), og Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) («SEB»). Uttalelsene konkluderer hver for seg at foretaksverdien er rettferdig for Schibsted fra et finansielt synspunkt, per de respektive datoene for slike uttalelser, og basert på og underlagt de antakelsene som er gjort, prosedyrene som er fulgt, sakene som er vurdert, samt begrensningene og forbeholdene som er beskrevet. Uttalelsene ble avgitt til Schibsteds styre og utgjør ikke en mening eller anbefaling om hvordan noen aksjeeier bør stemme eller handle i forbindelse med salget eller andre relatert spørsmål.

Neste steg for Schibsted Media

Schibsted Media består av:

  • Ledende medievirksomheter som inkluderer VG, Aftenposten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet og regionale nyhetsdestinasjoner i Norge.
  • Nye konsepter og digitale nisjeprodukter som Podme, E24, Shifter og Fri Flyt.
  • Eierandeler i selskaper som Polaris, NTB, TT Nyhetsbyrån, Retriever (indirekte gjennom NTB og TT), og Lokalavisene.
  • Relaterte selskaper som Schibsted Marketing Services og Schibsted Trykk.

Siden annonseringen i desember, har Schibsted startet prosessen med å skille ut disse eiendelene til et frittstående selskap. Schibsted Medias fremtidige konsernledelse ble annonsert i februar, og prosessen med overføring av ansatte og rekruttering til nøkkelstillinger starter etter dagens signering.

Stiftelsen Tinius har også satt i gang arbeid med å etablere et eget styre for Schibsted Media.

– Dagens avtale legger grunnlaget for neste fase i Schibsted Media. Våre merkevarer vil trenge fokus og ressurser for å tilpasse seg og utvikle seg i et stadig skiftende medielandskap. Vi vil tilstrebe å holde fast ved verdiene og det langsiktige perspektivet som hittil har skapt suksess, sier Ole Jacob Sunde, Styreformann i Stiftelsen.

Neste steg for Schibsted Marketplaces

Schibsteds gjenværende virksomheter vil forbli et børsnotert selskap (foreløpig kalt «Schibsted Marketplaces») på Oslo Børs, i dag bestående av forretningsområdene Nordic Marketplaces og Growth & Investments. Et nytt merkevarenavn er under utvikling og vil bli introdusert før slutten av året.

Nordic Marketplaces omfatter ledende markedsplasser som FINN, Blocket, Tori, DBA, Oikotie og Bilbasen, samt Delivery-virksomheten i Norge. Growth & Investments inkluderer selskaper som Lendo, Prisjakt, MittAnbud og en portefølje bestående av tidligfaseinvesteringer.

Schibsted Marketplaces har begynt å gjennomgå og utvikle sin fremtidige strategi og organisasjonsoppsett, som forventes å bli presentert på kapitalmarkedsdagen i fjerde kvartal 2024.

Rekruttering av ny administrerende direktør for Schibsted er initiert av styret, som en følge av annonseringen fra nåværende administrerende direktør Kristin Skogen Lund i februar, at hun har til hensikt å trekke seg når en etterfølger er oppnevnt.

– Jeg har enorm tro på potensialet til våre markedsplasser og medier, både i et forretningsperspektiv og med tanke på verdien de skaper i samfunnet. Dagens avtale er et bevis på denne styrken, og jeg er stolt over at vi nå tar et betydelig steg i vår transformasjon til to nordiske kraftsentre som vil fortsette å ha betydning hverdagen til millioner av mennesker, sa Kristin Skogen Lund.

1Foretaksverdien av forretningsområde News Media er basert på IFRS regnskapsprinsipper og inkluderer estimerte leieforpliktelser på ca. NOK [1,2] milliarder allokert Schibsted Media per 31. desember 2023 (sammenlignet med NOK 1,1 milliarder per 30. september 2023 brukt i selskapsverdien kunngjort 11. desember 2023) , av konsernets totale leieforpliktelser på [2,2] milliarder kroner per 31. desember 2023 som finnes i Schibsteds delårsrapport for 4. kvartal 2023
2Det faste forskuddsbeløpet tilsvarer 0,1 milliarder kroner

Flere nyheter

8. juli 2024

Søker kommunikasjons-ansvarlig

Er du klar for å styrke Stiftelsen Tinius' synlighet og merkevare i Norge og Sverige?

Kjersti Løken Stavrum skal lede det nyoppnevnte styret i mediekonsernet Schibsted Media.Kjersti Løken Stavrum skal lede det nyoppnevnte styret i mediekonsernet Schibsted Media.

8. april 2024

Dette er det nye Schibsted Media-styret

Kjersti Løken Stavrum skal lede det nyoppnevnte styret i mediekonsernet Schibsted Media.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, under pressekonferansen 6. mars 2024.Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, under pressekonferansen 6. mars 2024.

6. mars 2024

Elin Floberghagens uttalelser under pressekonferansen

Her er innlegget fra generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, under pressekonferansen 6. mars 2024.

Styreleder Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, under pressekonferansen 6. mars 2024.Styreleder Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, under pressekonferansen 6. mars 2024.

6. mars 2024

Ole Jacob Sundes uttalelser under pressekonferansen

Her er innlegget fra styreleder Ole Jacob Sunde i Stiftelsen Tinius under pressekonferansen 6. mars 2024.

Se alle nyheter

Meld deg på nyhetsbrevet