Til forsiden

23. mars 2018

Høyere digital skatt i Europa

EU-kommisjonen foreslår nye skattetiltak for digitale selskaper med omsetning i Europa. Onsdag 21. mars la EU frem to nye lovforslag […]

EU-kommisjonen foreslår nye skattetiltak for digitale selskaper med omsetning i Europa.

Onsdag 21. mars la EU frem to nye lovforslag som kan sikre en mer rettferdig skattlegging av digitale selskaper med omsetning i Europa. Det ene forslaget skal sikre at det rask innføres et skattesystem for selskaper som ikke betaler eller betaler utilstrekkelig skatt i Europa i dag. Det andre forslaget er et mer langsiktig reformforslag som handler om at skatten faktisk blir betalt direkte i det landet hvor verdiskapningen skjer.

– Det er godt å se at EU viser handlekraft på skatteområdet, og tar egne initiativ i påvente av internasjonale skatteregler fra OECD. Vi håper selvsagt at medlemslandene går sammen om å gjennomføre tiltakene som EU-kommisjonen foreslår, sier Ole Jacob Sunde, styreleder i Stiftelsen Tinius.

– Det haster å få på plass like spilleregler for selskaper i like bransjer. Derfor har Schibsted og Stiftelsen Tinius stilt oss bak skatteforslaget som er til behandling i finanskomiteen på Stortinget om å utrede Norges muligheter til å skape en mer rettferdig konkurransesituasjon.

To ulike forslag

I det første forslaget – det såkalte «quick fix»-forslaget – ønsker EU-kommisjonen at digitale selskaper med en global omsetning på over 750 millioner euro og omsetning i EU på over 50 millioner euro, må betale en omsetningsskatt på 3 %. Skatten skal gjelde inntekter fra salg av data, reklame, abonnementer og digitale tjenester som skjer i Europa. Denne løsningen vil gi et mye lavere skattenivå enn en generell selskapsskatt, men det er et midlertidig tiltak som skal hindre skatteskjevheter mellom globale og europeiske selskaper.

I det andre forslaget – reformforslaget – ønsker EU-kommisjonen at digitale selskaper skal betale skatt til det landet hvor verdiskapningen skjer. Hvert land kan kreve skatt fra digitale selskaper som har en omsetning på over 7 millioner euro, mer enn 100 000 brukere, eller inngår over 3000 avtaler i det gitte landet hvert år. De mener digitale selskaper med en digital plattform må omfattes av EUs skatteregler, og går dermed bort fra kravet om å ha et fast driftssted i et land før man er skattepliktig. EU vil signalisere at det er viktigere hvor selskapene har kunder, enn hvor de plasserer salgskontor og salgspersonale. EU-kommisjonen sier at denne løsningen er en foretrukken og langsiktig løsning for skattlegging av digitale selskaper.

EUs pressemelding om skatt er publisert her. Om veien videre skriver EU-kommisjonen:

– The legislative proposals will be submitted to the Council for adoption and to the European Parliament for consultation. The EU will also continue to actively contribute to the global discussions on digital taxation within the G20/OECD and push for ambitious international solutions.

Enstemmig vedtak

For at forslagene skal godkjennes i EU må de vedtas enstemmig av medlemslandene. Enkelte medlemsland er uenige i at digitale selskaper skal rammes av en særskatt i Europa. Det er spesielt land med lave skattenivåer som er kritiske. Dersom EU ikke godkjenner forslagene, kan hvert enkelt medlemsland eller grupperinger velge å gjennomføre nasjonale skattetiltak.

Flere nyheter

Kjersti Løken Stavrum skal lede det nyoppnevnte styret i mediekonsernet Schibsted Media.Kjersti Løken Stavrum skal lede det nyoppnevnte styret i mediekonsernet Schibsted Media.

8. april 2024

Dette er det nye Schibsted Media-styret

Kjersti Løken Stavrum skal lede det nyoppnevnte styret i mediekonsernet Schibsted Media.

Til venstre: Ole Jacob Sunde og Trond Berger som representerer Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier. Til høyre: Rune Bjerke og Kristin Skogen Lund som representerer Schibsted. Foto: Kilian MunchTil venstre: Ole Jacob Sunde og Trond Berger som representerer Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier. Til høyre: Rune Bjerke og Kristin Skogen Lund som representerer Schibsted. Foto: Kilian Munch

22. mars 2024

Schibsted og Stiftelsen Tinius signerer endelig avtale vedrørende salg av medievirksomheter

Schibsted ASA kunngjorde i dag at de har signert en endelig avtale vedrørende salg av sine medievirksomheter til Stiftelsen Tinius gjennom Blommenholm Industrier AS. Avtalen er en viktig milepæl i transformasjonen av dagens Schibsted til to mer fokuserte selskaper: Et medieselskap heleid av Stiftelsen og et børsnotert markedsplasselskap.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, under pressekonferansen 6. mars 2024.Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, under pressekonferansen 6. mars 2024.

6. mars 2024

Elin Floberghagens uttalelser under pressekonferansen

Her er innlegget fra generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, under pressekonferansen 6. mars 2024.

Styreleder Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, under pressekonferansen 6. mars 2024.Styreleder Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, under pressekonferansen 6. mars 2024.

6. mars 2024

Ole Jacob Sundes uttalelser under pressekonferansen

Her er innlegget fra styreleder Ole Jacob Sunde i Stiftelsen Tinius under pressekonferansen 6. mars 2024.

Se alle nyheter

Meld deg på nyhetsbrevet