Til forsiden

19. april 2023

God redaksjonell uavhengighet i Schibsted

Stiftelsen Tinius har kartlagt den opplevde redaksjonelle uavhengigheten blant sjefredaktørene i Schibsted.

Bakgrunnen er Stiftelsen Tinius’ vedtekter som sier at vi skal passe på at Schibsted drives på en måte som sikrer frie og uavhengige redaksjoner i konsernet.

Det er Arne Jensen, tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening nå uavhengig konsulent, som har gjennomført kartleggingen for Stiftelsen. Stiftelsen har bedt ham om å anonymisere svarene.

Oppsummert viser rapporten at:

  • Schibsted er gjennomgående en god eier.
  • Respekten for kjernen i den redaksjonelle uavhengigheten er stor.
  • Stiftelsen Tinius oppfattes som en viktig garantist for at det er slik og vil bli slik.
  • Det er viktig at alle deler av konsernet, og også eierne, forstår redaksjonenes særlige posisjon.
  • God økonomi er en viktig garantist for redaksjonell uavhengighet.
  • Det er utfordringer knyttet til beslutningsprosesser som påvirker redaksjonenes rammevilkår.
  • Mange redaktører opplever at de sitter for langt unna de foraene hvor viktige beslutninger tas.
  • Redaktørene er gjennomgående teknologioptimister, men veldig opptatt av å beholde kontrollen.
  • Flere ser på «distribusjon» gjennom de store tekplattformene som problematisk med hensyn til uavhengighet og redaksjonell kontroll.
  • Det er sterke krefter utenfra som ønsker å påvirke redaksjonene, og som det er viktig og stå imot.

Last ned rapporten her!

Flere nyheter

Bilde fra et møte i PFU i mars 2023.Bilde fra et møte i PFU i mars 2023.

7. januar 2024

Takk for etikken

Effekten av et godt presseetisk system kan ikke overvurderes.

Jaan Ivar Semlitsch er nytt styremedlem i Stiftelsen Tinius. Jaan Ivar Semlitsch er nytt styremedlem i Stiftelsen Tinius.

4. januar 2024

Nytt styremedlem i Stiftelsen Tinius

Jaan Ivar Semlitsch er utpekt til nytt styremedlem i Stiftelsen Tinius: – En svært meningsfylt og motiverende oppgave.

Styreleder i Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, og daglig leder Kjersti Løken Stavrum. Foto: Lars RollandStyreleder i Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, og daglig leder Kjersti Løken Stavrum. Foto: Lars Rolland

11. desember 2023

Stiftelsen Tinius vil kjøpe Schibsteds nyhetsmedier

– Stiftelsen Tinius’ oppgave er å forvalte eierskapet til det beste for hele Schibsted. Det teknologiske veiskillet vi står foran krever nye grep, sier styreleder Ole Jacob Sunde i Stiftelsen Tinius.

Elon MuskElon Musk

12. november 2023

Elon Musk: Løs kanon i frontlinjen

Hva kan vi gjøre med Elon Musk?

Se alle nyheter

Meld deg på nyhetsbrevet