Til forsiden

19. april 2023

God redaksjonell uavhengighet i Schibsted

Stiftelsen Tinius har kartlagt den opplevde redaksjonelle uavhengigheten blant sjefredaktørene i Schibsted.

Bakgrunnen er Stiftelsen Tinius’ vedtekter som sier at vi skal passe på at Schibsted drives på en måte som sikrer frie og uavhengige redaksjoner i konsernet.

Det er Arne Jensen, tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening nå uavhengig konsulent, som har gjennomført kartleggingen for Stiftelsen. Stiftelsen har bedt ham om å anonymisere svarene.

Oppsummert viser rapporten at:

  • Schibsted er gjennomgående en god eier.
  • Respekten for kjernen i den redaksjonelle uavhengigheten er stor.
  • Stiftelsen Tinius oppfattes som en viktig garantist for at det er slik og vil bli slik.
  • Det er viktig at alle deler av konsernet, og også eierne, forstår redaksjonenes særlige posisjon.
  • God økonomi er en viktig garantist for redaksjonell uavhengighet.
  • Det er utfordringer knyttet til beslutningsprosesser som påvirker redaksjonenes rammevilkår.
  • Mange redaktører opplever at de sitter for langt unna de foraene hvor viktige beslutninger tas.
  • Redaktørene er gjennomgående teknologioptimister, men veldig opptatt av å beholde kontrollen.
  • Flere ser på «distribusjon» gjennom de store tekplattformene som problematisk med hensyn til uavhengighet og redaksjonell kontroll.
  • Det er sterke krefter utenfra som ønsker å påvirke redaksjonene, og som det er viktig og stå imot.

Last ned rapporten her!

Flere nyheter

8. juli 2024

Søker kommunikasjons-ansvarlig

Er du klar for å styrke Stiftelsen Tinius' synlighet og merkevare i Norge og Sverige?

Kjersti Løken Stavrum skal lede det nyoppnevnte styret i mediekonsernet Schibsted Media.Kjersti Løken Stavrum skal lede det nyoppnevnte styret i mediekonsernet Schibsted Media.

8. april 2024

Dette er det nye Schibsted Media-styret

Kjersti Løken Stavrum skal lede det nyoppnevnte styret i mediekonsernet Schibsted Media.

Til venstre: Ole Jacob Sunde og Trond Berger som representerer Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier. Til høyre: Rune Bjerke og Kristin Skogen Lund som representerer Schibsted. Foto: Kilian MunchTil venstre: Ole Jacob Sunde og Trond Berger som representerer Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier. Til høyre: Rune Bjerke og Kristin Skogen Lund som representerer Schibsted. Foto: Kilian Munch

22. mars 2024

Schibsted og Stiftelsen Tinius signerer endelig avtale vedrørende salg av medievirksomheter

Schibsted ASA kunngjorde i dag at de har signert en endelig avtale vedrørende salg av sine medievirksomheter til Stiftelsen Tinius gjennom Blommenholm Industrier AS. Avtalen er en viktig milepæl i transformasjonen av dagens Schibsted til to mer fokuserte selskaper: Et medieselskap heleid av Stiftelsen og et børsnotert markedsplasselskap.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, under pressekonferansen 6. mars 2024.Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, under pressekonferansen 6. mars 2024.

6. mars 2024

Elin Floberghagens uttalelser under pressekonferansen

Her er innlegget fra generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, under pressekonferansen 6. mars 2024.

Se alle nyheter

Meld deg på nyhetsbrevet