Norske medier er på tillitsbunnen i Europa !

En nylig publisert internasjonal undersøkelse viser at nordmenn har langt mindre tillit til mediene enn befolkningen i resten av Europa.

 Det lyder unektelig paradoksalt, ettersom nordmenn også er de største mediebrukere.  Norge er fremdeles på toppen i lesning av aviser, - selv om vi også her i landet ser den samme negative utviklingen i avislesing som de fleste vestlige land nå opplever, - ettersom mediebildet blir stadig mer mangfoldig - og komplekst - med tilveksten av de mange nye digitale mediekanaler.

Hva kan det så skyldes i at vi i en internasjonal undersøkelse kommer på bunn når det gjelder tillit til våre medier, - er våre medier så lite til å stole på, - eller er problemstillingen mer kompleks, slik at  enkel spørsmålsstilling - og enkel presentasjon av statistikk ikke gir det hele bildet ?

Thor Bjarne Bore, for lengst pensjonert redaktør - senest i Stavanger Aftenblad, - men meget aktiv debattant i sosiale medier, kommenterte onsdag (9/2/2011) undersøkelsen - og reflekterte over medienes vinkling av saker - om ikke disse kan krasje med folks virkelighetsforståelse.  Les hans refleksjoner her: http://bore-aktuelt.blogspot.com/2011/02/mediene-pa-tillitsbunnen.html.

 

( følg også Thor Bjarne Bore på Twitter, - han er aktiv tidlig og sent på @thorbjarnebore, - og han blogger jevnlig på  http://bore-aktuelt.blogspot.com )