Fravær av journalistikk

Nedskjæringene i mediebransjen fører først og fremst til fravær av journalistikk. Det er dette som er den egentlige mediekrisen.

Fravær av journalistikk

Av Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund og varamedlem i stiftelsens styre

Så mange som 1000 journalister kan miste jobben i løpet av dette året, frykter Norsk Journalistlag. Det kommer til å merkes. Kuttene kommer på toppen av flere år med nedbemanninger i redaksjonene. Ifølge NJ er en rekke redaksjoner redusert med mellom 20 og 40 prosent. Nytt av året er at kuttene kommer så raskt.

Les hele saken.

De Digitale Nullskatteyterne

Amerikanske teknologiselskaper har milliardinntekter i Norge uten å betale skatt. Det synes ikke å ha almen interesse og er knapt nevnt i media. Alle som driver virksomhet i Norge bør ha like vilkår og betale skatt til landet.

Fravær av journalistikk

Av Ole Jacob Sunde, Styreleder Stiftelsen Tinius


Mediebyråene vurderer at Google Norge, med 30 ansatte, hentet ut rundt 1,5 milliarder kroner fra det norske annonsemarkedet i 2013. Ingen vet helt hva det riktige tallet er, for brorparten av Googles annonseomsetning er fritatt for regnskapsplikt i Norge. I Google norske regnskap for 2012 oppgir selskapet å ha driftsinntekter på 66 millioner NOK og et resultat på 5,8 millioner. Estimater tilsier at Google har en vekst på ytterligere i inneværende år og vil nå en omsetning på opp mot 2mrd NOK.

Les hele saken.

När alle vill underhållas – vad händer med journalistiken?

 

Fravær av journalistikk

Ehsan Fadakar i Aftonbladet spør hvordan journalistikken vil utvikle seg når alle vil underholdes. Han viser til hvordan de sosiale medier kan endre journalistikken - ettersom de nå fullstendig forandrer folks medievaner - og kommunikasjon seg i mellom. Hvordan påvirker de sosiale medier journalistikken og dens evne til å engasjere leserne , - når de sosiale medier så tydelig opptar en stadig viktigere rolle i å oppdatere brukerne  - og  ikke minst i å underholde dem.

Fravær av journalistikk

Joacim Lund i Aftenposten viser hvordan den nye teknologien endrer journalistikkens spilleregler, - og de utfordringer dette medfører. Han viser til eksempler fra USA - hvor nå roboter skriver nyhetsartikler basert på tilgjengelige data, - eller  hvordan nye  medier automatisk kan generere nyhetsmeldinger basert på tradisjonelle mediers nyhetsdekning. Hvordan vil dette kunne endre journalistikken - og de rammebetingelser mediene kan operere etter.

Fravær av journalistikk

Sjefredaktør Fredric Karen i Svenska Dagbladet beskriver hvordan den høye innovasjonstakten i Svenska Dagbladets redaksjon har vært forklaringen på den sterke stilling SvD nå har digitalt og hvordan dette nå har skjerpet kampen mot Dagens nyheter.

Fravær av journalistikk

Tre featurejournalister i Bergens Tidende;  Ingunn Røren, Ingrid Fredriksen og Anne Hovden viser til hva som ligger bak Bergens Tidenes største lesersuksess gjennomtidene, gjennom dekningen av Janne saken. Dekningen - på alle medieplattformer  - ble hurtig spredd videre på sosiale medier av engasjerte lesere - og resulterte i at saken fikk oppmerksom het langt utenfor Bergens Tidenes normale nedslagsfelt.

Fravær av journalistikk

Carina Bergfeldt i Aftonbladet beskriver sine erfaringer ved dekningen av flere krevende nyhetssaker; - Utøya tragedien - såvel som bombeattentatet ved boston Maraton. I disse sakene beskriver hun hvordan hun ved aktivt bruk av sosiale medier etablerte direkte relasjoner med sine lesere, - og hvor viktige disse relasjoner ble for dem - såvel som for henne.

Fravær av journalistikk

Jan Helin, sjefredaktør i Aftonbladet viser til de utfordringene journalistikken står overfor i dekningen av de "små" - og lokale saker i en ny medieverden; - vil pressen kunne opprettholde en dekning av lokalsamfunnene?

Les  Årsrapporten 2013

 

10.6.2014