Kvalitetsjournalistikk også i fremtiden

Tinius-stiftelsens årsrapport for 2012 ser på hvordan journalistikken vil utvikle seg i den nye medievirkeligheten - hvor de nye digitale platformer gjør at publikum /leserne endrer sine medievaner - og i økende grad forlater de tradisjonelle medier.

Årets rapport har bidrag fra en rekke kjente mediepersonligheter - som på hver sin måte belyser hva de mener er journalistikkens utfordringer i den nye tid;  på hva som kan legges i uttrykket  kvalitet i journalistikken.

Sjefredaktør Jan Helin i Aftonbladet viser til de store utfordringene den nye digitale virkelighet gir, - og hvordan medienes rolle nå endres, - og hvordan den tradisjonelle journalistikken vil bli utsatt for stadig mer nærgående vurderinger av hva man kan kalle kvalitet i journalistikken.

Sjefredaktør Gard Steiro i Bergens Tidende gir et optimistisk syn på journalistikkens muligheter i den nye digitale medieverden - hvor journalistene får vesentlig bedre verktøy til å undersøke og utnytte data, - og å engasjere leserne. 

Trine Eilertsen i NRK viser til at det vil stilles stadig strengere krav til kvalitet - ingen vil i fremtiden være villig til å betale for "billig" innhold.

Jens Barland ved Høgskolen i Gjøvik belyser hvordan redaktørrollen endres i de nye medievirksomheter, hvordan kravene til en redaktør øker; - som leder, - som garantist for kvalitetsjoutrnalistikk - og som garantist for mediehusets publisistiske ståsted.

Kjersti Løken Stavrum, - den nye generalsekretæren i Norsk Presseforbund, viser til viktigheten av evnen til å kunne formidle , hvordan journalisikken krever evne til å fortelle en historie.

Publisist og Sjefredaktør Harold Evans belyser de etiske krav man må kunne kreve i journalistikken, etter de manger pressetiske overtramp i den britiske presse de senere år.

Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Schibsted viser til de sterke krav til forandringsevne - og -vilje som mediebedriftene må ha i disse tider, og de utfordringer organisasjonene står overfor ved de store endringene som er på vei.

Les Kvalitetsjournalistikk  også i fremtiden